Sustainable employability at MTEE

During the last months of 2015 a research sustainable employability combined with an employee satisfaction survey was carried out at Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe BV. In addition, the research was augmented by an extended health check for personal advice on general well-being of MTEE employees.

To invest in our employees is to invest in our future!

As our employees are the driving force of the company, we want to take the best possible care of them. With this research, MTEE wants to get a feel for the current employability of its employees and make plans on how to improve that situation where possible.

This project is partly funded by the European Social Fund (ESF).


Gedurende de laatste maanden van 2015, heeft er een onderzoek duurzame inzetbaarheid gecombineerd met een medewerker tevredenheid onderzoek plaatsgevonden bij Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe B.V.

Dit onderzoek is ondersteund door een uitgebreide gezondheidscheck voor persoonlijk advies op het gebied van algemeen welzijn van de medewerkers.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds.

eu-embleem_esf_tekst_project